Từ tập đoàn Hoa Kỳ đến Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.

Trước khi Donald Trump lên ngôi, người Mỹ chỉ là công nhân của tập đoàn Hoa Kỳ.

Từ khi có Donald Trump, người dân Mỹ mới được làm công dân của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump là một tay chữ nghĩa vời vợi.

Kể cả tổng thống Mỹ Joe Biden hiện nay cũng được đào luyện từ nhỏ. Nền nhân bản Mỹ là nền nhân bản dựa trên Kinh Thánh. Joe Biden đi đâu cũng xách theo cuốn Kinh Thánh mà mẹ ông tặng cho ông từ thuở ông còn nhỏ.

Chi phối văn học Mỹ là văn hóa hiệp sĩ. Hai anh Mỹ ghét nhau là mỗi anh một súng, đứng ở đầu này đường và đầu kia đường, đếm từ 5 đến 1, rồi mới được bắn nhau. Nền nhân bản đó tạo ra một siêu cường bất khả chiến bại. Trong chiến tranh, Mỹ không bao giờ ném bom vào đê, không bao giờ ném bom vào bệnh viện. Trường hợp nào nặng quá, Mỹ mới dùng bom nguyên tử. Trước khi Mỹ ném bom nguyên tử Nhật Bản, Mỹ đã phát tờ rơi từ 2-3 tuần trước, kêu gọi quân đội Nhật đầu hàng, chứ không phải Mỹ muốn giết dân hai thành phố Trường Kỳ và Quan Đảo. Ông bộ trưởng Nhật Bản nào đó cũng nói: “Việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản là cần thiết.” Sau phát biểu này, ông chủ động từ chức.

Không có một nước nào đánh thắng được Mỹ nha các bạn.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giúp đưa Mỹ trở lại với dòng chính của họ, một nền nhân bản dựa trên Kinh Thánh. Câu nói của Donald Trump: “Chúng ta sinh ra tự do, và chúng ta sẽ ở lại trong tự do” là trích dẫn một câu trong Kinh Thánh Ga-la-ti:

“Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do và ấy là mẹ của chúng ta.”

Khẳng định một lần nữa, không có một đất nước nào đánh thắng được Mỹ. Đức Chúa Trời giao cho nước Mỹ vai trò tể trị thế giới, bảo toàn thế giới này, cho đến ngày Chúa giáng lâm.

God bless you, God bless America.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 20 tháng 02 năm 2022. Nhằm ngày sinh nhật của triết gia Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách Giáo trình văn học Mỹ của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

Tải sách trước tại đây:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s