Hãy mạnh dạn khởi nghiệp.

Trong lớp chúng tôi có một em trai học kha khá. Em bảo rằng, dân Việt Nam có mộng khoa bảng khá nặng. Tức là, mong muốn được sắp vào một chỗ nào đó.


Tại sao lại không khởi nghiệp như Nhật Bản, Do Thái?

Đừng lo về nguồn vốn. Người khởi nghiệp xin tài trợ dễ hơn người làm thuê xin tài trợ, khi cùng làm những việc như nhau.

Trong khi khởi nghiệp, có sự động viên của gia đình thì rất tốt. Như tôi, may mắn có bà cô và cô em họ động viên, làm chỗ dựa tinh thần, nên mới khởi nghiệp thành công.

Viết ở Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

jpg-anh-bia-huong-dan-khoi-nghiep-design-by-nguyen-minh-hau-chua-co-isbn

Đặt mua sách Hướng dẫn khởi nghiệp của nhà văn Tôn Phi

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s