Kỷ niệm phát minh ra ngành Tái chế thông tin.

Tái chế thông tin để sinh lời từ thông tin.
Kho thông tin là vô tận.
Nếu biết cách khai thác, thì chúng ta không cần phải làm việc nữa.

Đây là ảnh chụp anh Tôn năm tư, ngành văn học. Thật tình cờ, năm đó, tôi nhen nhóm ý tưởng khai sinh ra ngành tái chế thông tin.

Thuở ấy, mạng lưới nghe lén, đọc trộm quá là khủng khiếp, nên tôi không ghi ra giấy, cũng không đánh máy vào vi tính, mà từ từ sắp xếp các ý tưởng chính ở trong đầu. Tôi có kể cho một người bạn nghe về ý tưởng này.

Đến nay, các sản phẩm sáng tạo của tôi dần dần có chỗ đứng. Luật bản quyền quốc tế, và, Ngành tái chế thông tin. Phát minh đến rất tình cờ, ta phải kiên trì nuôi dưỡng nó.

Đặc biệt, ngành tái chế thông tin sẽ cực kỳ hot. Chạy đua kỹ nghệ, ăn nhau từng mi-li-giây. Do đó ngành tái chế thông tin (infomation recycling) của ông Tôn Phi sẽ là một bước tiến lớn trong lịch sử khoa học. Tôi chỉ cần viết tiếng Việt, chưa cần viết tiếng Anh thưa quý vị, mà người ta đã biết rồi.

Tối qua, trong lúc tôi ngủ, có người nào mua cho tôi một cuốn giá 50 usd ( 1 150 000 VNĐ). Các bạn ạ, nền kinh tế tri thức đến quá gần rồi.

Bạn nào muốn mua tài liệu ngành Tái chế thông tin thì liên hệ với Tôn Phi.

Gía sách: 650 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Email: tonphi2021@gmail.com

Điện thoại: 0344331741

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Donate us button

Đặt mua sách Tái chế thông tin của triết gia Lê Minh Tôn

Buy the book with the price of 650 000 VNĐ

28,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s