Vì sao chúng tôi khuyên rằng các bạn Charlie hãy mạnh dạn khởi nghiệp trong mọi tình huống?

Sách Hướng dẫn khởi nghiệp của triết gia Lê Minh Tôn.

Số ISBN: 9798401646859

Đối với các bạn giàu sáng tạo, chúng tôi-Tập đoàn xuất bản Charlie, luôn khuyến khích các bạn ấy khởi nghiệp.

Chủ tịch tập đoàn Daewoo chỉ học hết lớp 3, khởi nghiệp trong điều kiện vô cùng gian khó, bối cảnh đất nước Hàn Quốc lúc đó chỉ ở trong thế giới thứ ba-danh từ dùng để gọi những nước nghèo không thể cứu vãn. Vậy mà Hàn Quốc và Daewoo đã vươn lên siêu cường.

Trong lớp chúng tôi có một em trai học kha khá. Em bảo rằng, dân Việt Nam có mộng khoa bảng khá nặng. Tức là, mong muốn được sắp vào một chỗ nào đó.


Tại sao lại không khởi nghiệp như Nhật Bản, Do Thái?

Đừng lo về nguồn vốn. Người khởi nghiệp xin tài trợ dễ hơn người làm thuê xin tài trợ, khi cùng làm những việc như nhau.

Trong khi khởi nghiệp, có sự động viên của gia đình thì rất tốt. Như tôi, may mắn có bà cô và cô em họ động viên, làm chỗ dựa tinh thần, nên mới khởi nghiệp thành công.

Viết ở Sài Gòn, ngày 22 tháng 02 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách Hướng dẫn khởi nghiệp của nhà văn Tôn Phi

ISBN 9798401646859 Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s