Vì sao nói hình thức xuất bản số của Tôn Phi là một phát minh quan trọng?

Ảnh: Bạn đọc Lý Khánh Hiền mua ebook sách Cùng học làm người của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Biên lai gửi ông Tôn Phi.

Cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa hiểu dược tại sao ông Tôn Phi và các cộng sự lại có phát minh nhà xuất bản Sống Mới lỗi lạc đến như vậy.

Ở đây, ai có gì bán nấy. Bạn bán một giá trị của mình, qua hình thức nhà xuất bản xuất bản số của ông Tôn Phi.

Qua hình thức xuất bản số, người giỏi, người dốt cũng rất minh bạch.

Bạn giỏi, có chuyên môn trong một ngành nào, hãy soạn một tác phẩm trong ngành ấy. Ông Tôn Phi sẽ giúp bạn phát hành toàn cầu.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 23 tháng Hai năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s