Bí mật của nhân loại nằm trong Kinh Lạy Cha.

Sức mạnh của lời cầu nguyện (6)


Bí mật của nhân loại nằm trong Kinh Lạy Cha.


Kính thưa quý vị,
Mở đầu bài viết này, chúng ta bắt đầu từ tiền đề: Đức Chúa Trời là đấng công bằng.


Qủa thực, hàng ngày, người thờ Chúa trên thế giới đọc Kinh Lạy Cha ra rả, nhưng, có khi lại không hiểu kinh Lạy Cha bằng một người theo tín ngưỡng dân gian.


Mở đầu Kinh Lạy Cha là một khẳng định: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời.” Có nghĩa là, kiếp trước, bạn là thiên sứ trên trời. Đức Chúa Trời là Cha của bạn. Rất đơn giản như vậy, nhưng mãi đến năm 1948, mới có một thầy dạy Kinh Thánh ở Hàn Quốc giải ra nổi.


Những câu sau thì dễ hiểu hơn:
10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;
12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;
13 Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
Riêng câu cuối cùng là một mệnh đề rất khó: “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.”


Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Có nghĩa là, thế gian này không hẳn là do ma quỷ Satan nắm toàn quyền sinh sát, mà còn nằm trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Chính vì vậy, dù một ông vua có tàn ác đến đâu thì triều đình của ông vua đó cũng cần có chính nghĩa để tồn tại; dù kinh tế khó khăn đến đâu thì cũng có con đường cho ai tìm tòi. Nói như một người bạn của bố tôi, rằng, trên trốc có ông Trời. Nghĩa là, ông Trời là nhà cái của cuộc chơi, chứ không phải là con người. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha.


Tại sao lại nói, xin chớ để bị cám dỗ? Sống ở đời quá khó. Ngay cả những người thông minh nhất, cũng chưa chắc đã bơi được. Rất dễ sa vào điều ác. Cho nên, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!


Những ngày sắp tới là những ngày khó khăn. Phải bớt nhậu. Có mấy đứa hỏi em có nhậu không. Em bảo là tụi bây phải bỏ nhậu, nếu muốn sống. Chị tôi cũng nói rằng: “Ừ nói thẳng luôn nếu có cơ hội.” Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. (Mathio chương 6 câu 11). Vậy nên, Chúa sẽ không cho đứa nghiện nhậu đồ ăn.


Toàn bộ bí mật của nhân loại nằm ở trong Kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha có phân tích 100 trang cũng không hết. Mời các bạn đọc tạp chí Elohist, có nói rất kỹ về kinh Lạy Cha.
Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
Viết tại Sài Gòn, ngày 24 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Đặt mua sách Sức mạnh của lời cầu nguyện của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s