Giới thiệu sách Sức mạnh của lời cầu nguyện của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Ảnh bìa sách Sức mạnh của lời cầu nguyện của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Tôi đem lên Amazon để lưu trữ, không giới thiệu trên Facebook. Bất ngờ, một ngày nọ có người đặt mua, thì tôi mới biết sách mình có giá trị.

Sống ở đời, mỗi ngày một khó khăn. Ngày càng có nhiều câu hỏi. Khi không trả lời được một câu hỏi, khoan hãy buồn, mà hãy cầu nguyện. Cầu nguyện giúp cho ta có niềm vui. Không có niềm vui nào lớn như niềm vui trong Đấng Tạo Hóa.

Khác với các tác giả khác, tôi không kết luận, chỉ nêu vấn đề để bạn đọc cùng suy nghĩ.

Đức Chúa Trời đã chỉ cho tôi con đường chưa ai nghĩ ra, đó là con đường xuất bản số. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho phát minh này, cuộc đời mình sẽ còn gian nan nhiều hơn. Song, nhờ ngài thương, con đường phải đi được rút ngắn đến không ngờ. Tôi vẫn ngạc nhiên rằng tại sao cả nước Việt Nam chỉ mỗi mình tôi nghĩ ra điều này, mặc dù nó rất dễ.

Số ISBN quốc tế: 9798422400706

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s