Laptop của cửa hàng sách-máy tính Charlie đã về đến Phú Lộc- Can Lộc.

Niềm hạnh phúc của một chị ở Hà Tĩnh khi nhận được máy tính, cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn gửi về.
Cám ơn cậu Hoàng Ban giới thiệu.
Không nơi nào dễ kiếm tiền hơn ở quê hương, nơi ta có anh em, bạn bè ủng hộ.

Cửa hàng sách-máy tính Charlie, uy tín kể từ tháng 9 năm 2021. Cứ đặt là sẽ có máy.
Bạn bè cần máy tính, hãy liên lạc với Tôn Phi:
Hộp thư: tonphi2021@gmail.com

Điện thoại: 0344331741. Zalo: 0344331741. Tất cả đều tên Tôn Phi.
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

48310385_516513095495203_2297079618072477696_n

Ủng hộ Cửa hàng sách-máy tính Charlie Sài Gòn

Donate us

20,00 US$

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s