Văn hóa tin đồn rất có lợi cho người làm việc trên tư liệu gốc.


Những năm về trước, văn hóa tin đồn rất có hại cho người công chính. Nhiều người đến mức trầm cảm vì tin đồn.


Mấy năm trở lại đây, văn hóa tin đồn lại có lợi cho những người làm việc trên tư liệu gốc.


Ví dụ, tư liệu gốc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tư liệu gốc này cho biết Việt Nam là một nước Cơ-đốc giáo, có tự do, dân chủ, nhân quyền.


Tôi đăng ký bản quyền bài nào cũng thành công, đến 95%. Ngược lại, có những người làm việc trên tin đồn, cứ gửi, là bị trả về. Vì tôi làm việc trên tư liệu gốc trong một thời gian đủ lâu, nên có nhiều kinh nghiệm. Những người làm việc trên tin đồn, dường như, không thể sống được trong những ngày sắp tới.


Dân văn chương sẽ rất giàu, nếu họ chịu khó làm việc trên tư liệu gốc.


Dưới mỗi bài viết, chúng tôi đều ký tên, để lại điện thư. Sau này xét duyệt bản quyền vô cùng dễ dàng, nhanh chóng. Mình đã có thương hiệu nên càng thuận lợi thêm.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s