Vì sao chúng ta phải bầu bạn?

Cùng với những người bạn của mình, Tôn Phi đã viết nên cuốn sách thứ hai: Nền kinh tế tri thức.

Với sự tham gia của các bạn trẻ: Y Jao Buon Ya, Trần Nhật Vy.

Sách dự đoán, phân tích, bóc lớp về kinh tế tri thức và sự chuẩn bị của chúng ta dành cho nó.

Người bạn nào sẽ theo chúng ta trong những chương trình kéo dài 100 năm, 200 năm.
Người bạn nào sẽ chia tay sớm, hết tiền, hết rượu, hết ông tôi..
Chúng ta phải biết chọn bạn mà chơi, như tổ tiên hay dạy.

Bạn nhậu nhẹt phải vứt cho sớm, thưa quý vị. Bạn bè tốt, thường, sẽ đến với nhau, dù ta chỉ có nước trắng để tiếp họ.
Kinh Thánh có khen tấm gương một gia đình nọ tiếp khách giỏi. Nghĩa là, Đức Chúa Trời khuyến khích sự quảng giao.
Tôn Phi thành công là nhờ bạn. “Giàu vì bạn, sang vì vợ.”- tục ngữ Việt Nam.
Viết tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bản quyền ảnh: Tôn Phi.

Mời bạn mua sách Nền kinh tế tri thức của Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Sách in: 450 000 VNĐ.

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Đây là sách Nền kinh tế tri thức của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể đặt mua trên Amazon:

Mời quý vị xem clip sếp và nhân viên của tập đoàn xuất bản Charlie :

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s