Vì sao Việt Nam ít có phát minh?

Viết bởi Tôn Phi.

Phát minh đồng nghĩa với rủi ro. Nếu mình phát minh mà gặp rủi ro, ai sẽ gánh rủi ro cho mình? Ở Anh, Pháp, nhà nước sẽ gánh rủi ro cho nhà phát minh. Ở Việt Nam, nếu tôi phát minh, coi chừng tôi rớt môn, chậm kỳ, do đó không dại gì tôi phát minh cả. Vì vậy, ở Việt Nam ít có phát minh.

Muốn có phát minh, anh phải có một bầu văn hóa tốt.

Văn hoá Việt Nam hiện nay là văn hóa cán bộ xã ấp, rất kỵ cho phát minh. Tôi đã gặp hết cán bộ xã ấp ở Việt Nam rồi, cho nên tôi mới khẳng định với quý vị, lực cản của dân tộc Việt Nam hiện nay là văn hóa cán bộ xã ấp.

Văn minh Tây phương, kể từ sau đêm trường tối tăm tôn giáo, đã khởi công xây dựng các định đề khá khúc chiết. Nền văn minh ấy bảo trợ cho các nhà phát minh.

Bên Anh là văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo. Người hiệp sĩ Cơ-đốc giáo, được thụ phong bởi bá tước lâu đài, rất thượng tôn pháp luật, thượng tôn chân lý. Luật pháp của nước Anh là đường thẳng, trong khi, luật pháp ở Việt Nam dường như một nhúm bòng bong.

Một đất nước cần có tích lũy tư bản. Nếu không, con người chỉ lo chạy ăn từng bữa. Khi một đất nước đã có tư bản, người ta thong thả suy nghĩ, để tìm hướng đi mới thích ứng với thời đại, gọi là phát minh.

Chúng tôi từng thấy bữa ăn sáng của sinh viên Việt Nam có nhiều chất độc hại, song vẫn phải ăn để sống. Nhiều em phải nhịn ăn sáng. Không ăn sáng thì năng suất làm việc không cao.

Cái may cho dân tộc Việt Nam, là chuẩn bị có 5 triệu cái bằng đại học sắp về nước. Tất nhiên, không dễ gì 5 triệu bạn này được nhường ghế để làm việc. Song, 5 triệu bạn đó sẽ là những dòng máu mới, bơm vào cơ thể mẹ Việt Nam.

Việt Nam đang có ít phát minh, bởi bệnh đua đòi. Phát minh chẳng phải ở đâu xa, phát minh là cải tiến những gì đang có, là cải thiện cuộc sống. Bám sát điều này, giáo dục đại học của Việt Nam sẽ có phát minh.

Hiện nay, Việt Nam đã có một số phát minh, ở cấp độ nhà khoa học tư nhân. Trong sự giao lưu với các nhà khoa học đào luyện từ văn minh tin lành, các nhà khoa học Việt Nam đang có vận hội rất lớn để trở thành những triệu phú, tỷ phú trong tương lai gần.

Viết tại Sài Gòn, ngày 24 tháng 02 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách Triết lý giáo dục của nhà văn Tôn Phi.

Đặt mua sách trên Amazon:

4 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s