Luận về điều răn đừng giận đừng ghét trong tin lành Ma-thi-ơ.

Trong tin lành Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 đến câu 26, có đề cập đến tinh thần đừng giận đừng ghét với người bên cạnh.


Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 21 đến câu 26, trích bản dịch gốc tiếng Việt năm 1925 của cụ Phan Khôi:
“21 Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán.
22 Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.
23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình,
24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
25 Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.
26 Quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.”
Đoạn này là những lời dạy của Chúa Giê-su về quan hệ với tha nhân ( người xung quanh). Từ Môi-se đến Đức Giê-su là một dòng dịch chuyển, từ “không được giết người” nâng lên một tầm cao nữa: không được ghét người.
Theo đó thì ta phải đừng giận đừng ghét.
Nói thì dễ. Làm thì khó. Nói trúng khó hơn. Nói lời uyên nguyên lại càng khó nữa.
Ở đây, Đức Chúa Giê-su nói về giải pháp tổng quát đối với người mà ta ghét: Hãy giảng hoà. Điểm yếu của những người hữu thần là nước mắt. Ma quỷ cũng biết Kinh Thánh và chúng ép để bạn phá nguyên tắc Kinh Thánh, dùng chính lương tâm của bạn để uy hiếp bạn, gây cho bạn đau khổ.
Một số kẻ xúc phạm chúng ta rất nặng nề, có giảng hòa với chúng không?
Truyền thống Kinh Thánh, Đức Chúa Trời để một câu chỗ này, một câu chỗ kia, thành ra người đọc phải chọn hai câu để ghép lại cho đúng, gọi là câu đôi.
Trường hợp nào được giảng hoà, trường hợp nào phải làm cho ra lẽ? Nhiều người nói rằng Chúa Giê-su, hay Đức Chúa Trời, tha thứ vô bờ. Đúng cho hầu hết các trường hợp. Trường hợp Satan, là một trong các thiên sứ trưởng, đã hoá thành quỷ dữ, thì không thể tha thứ được. Bằng chứng:
“Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”-Khải Huyền chương 20 câu 10.
Ngoài ra, còn rất nhiều thiên sứ sa ngã, đã mất đi cơ hội, được nhận sự tha thứ, từ Đức Chúa Trời.
Tha thứ cho mọi trường hợp, đừng giận đừng ghét, là phải với đúng người. Vậy vấn đề còn lại của chúng ta là làm cho rõ cụm từ danh từ “anh em mình”. Anh em mình ở đâu đó mà Chúa Giê-su đã nói, là những người kế thừa huyết thống của Thượng Đế, những người vâng giữ điều răn, phép đạo của ngài:
“Mẹ và anh em Ngài đến, đứng ngoài sai kêu Ngài. Ðoàn dân vẫn ngồi chung quanh Ngài.
32 Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy.
33 Song Ngài phán cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?
34 Ngài đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta và anh em ta!
35 Ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy.”
Vậy, chúng ta cần hiểu, người anh em mà Chúa Giê-su bảo chúng ta phải làm hòa cùng, là người, cùng như chúng ta, cùng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.


Nhìn chung, ở Đức Chúa Trời có một sự tha thứ vô hạn (nếu không sẽ có một sự bất công đến vô hạn). Sự tha thứ vô hạn đó dành cho, được nhắc đến trong Ma-thi-ơ chương 24 và Giăng chương 6, những người được chọn. Ai được sống, thì đã được chọn từ trước Sáng Thế.


12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.


13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
Khải Huyền chương 21:
“27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.”
Nếu bạn được biên vào sách Sự sống của Chiên Con, thì chúc mừng bạn.
Viết tại Sài Gòn, ngày 25 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Bài viết đã được đưa vào sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi.

Link mua sách trên Amazon:

Mua sách tại tác giả:

Gía sách in: 550 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chi nhánh Nguyễn Phong Sắc, tỉnh Nghệ An.

Sau khi chuyển tiền đặt sách, quý vị liên lạc với tác giả để tác giả gửi sách: tonphi2021@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s