Giới thiệu sách Ăn uống mạnh khỏe của tác giả Hoàng Diệu.

Ảnh bìa sách Ăn uống mạnh khỏe đã phát hành trên Amazon.

Số ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8772802625

tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Hân hạnh cám ơn quý vị.

Sách in: 400 000 VNĐ.

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Đặt mua sách Ăn uống mạnh khỏe của tác giả Hoàng Diệu.

Nhà xuất bản Sống Mới.

20,00 US$

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s