Giới thiệu sách Ăn uống mạnh khỏe của tác giả Hoàng Diệu.

Ảnh bìa sách Ăn uống mạnh khỏe đã phát hành trên Amazon.

Liên lạc nhà xuất bản: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: huonggiang@shop-charlie.com

Hân hạnh cám ơn quý vị.

Số ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8772802625

Sách in: 400 000 VNĐ.

Sách PDF: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Ảnh bìa ebook Ăn uống mạnh khỏe

Đặt mua sách Ăn uống mạnh khỏe của tác giả Hoàng Diệu.

Nhà xuất bản Sống Mới.

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s