Giới thiệu sách Công pháp quốc tế của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Sách giới thiệu về các điều trong công pháp quốc tế.

Mô tả ngắn gọn về các quy trình sử dụng công pháp quốc tế.

Số ISBN: 9798423857660

Sách Công pháp quốc tế của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Sách in: 550 000 VNĐ.

Sách điện tử: 250 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Đặt mua sách Công pháp quốc tế của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 550 000 VNĐ

24,19 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s