Giới thiệu sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon.

Khi đọc sách Tổng luận thần học, hay bất kỳ sách nào chú giải Kinh Thánh, bạn cần có Kinh Thánh bên người để so sánh, đối chiếu. Chớ vội tin tưởng một tác giả vì tác giả đôi khi hiểu lầm ý Chúa. Niềm tin tưởng phải có cơ sở khoa học.

Sách trình bày khái quát các vấn đề thần học cho bạn suy nghĩ cùng tác giả.

Các vấn đề tiêu biểu:

Ngày Sabath, ngày được Chúa chúc lành, là thứ Bảy hay Chủ nhật?

Có được phép bỏ hay bắt buộc phải giữ Lễ Vượt Qua?

So sánh Lễ Vượt Qua giao ước cũ và Lễ Vượt Qua giao ước mới.

Các vấn đề được trình bày theo lối phác thảo, nên rất ngắn gọn, bỏ túi cầm tay được cho bạn đọc đi đường xa.

Sách Tổng luận thần học của tác giả Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. Gồm có bản điện tử (Kindle) và bản sách in (paperback), bạn đọc chọn bản nào phù hợp với hành trang của mình:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s