Menu sách của nhà xuất bản Sống Mới, xếp theo thứ tự từ bé lên cao.

1/ Tìm hiểu về Thái Bình minh triết: 23 000 VNĐ.

2/ Truyện Kiều (bản đầy đủ): 25 000 VNĐ.

2/ Đệ tử quy – Bàn về nghĩa thầy trò: 46 000 VNĐ.

3/ Hoa Kỳ và thế chiến lược toàn cầu: 50 000 VNĐ.

4/ Đường vào triết học của tôi, Tôn Phi: 100 000 VNĐ.

Một số trường hợp có thể nhận sách trước, trả tiền sau.

Liên lạc mua sách: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Paypal: teacherkimngan@hotmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s