Truyện ngắn: Bố và con gái nhà Charlie đài thọ cho cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine.

Đi ăn sáng về, con gái Tôn Bảo An hỏi bố:

  • Bố Tôn Phi ơi. Tại sao bố lại gửi tiền sang cho dân Ukraine? Có khác gì bố ném tiền qua cửa sổ.
    Bố Phi trả lời:
  • Không đâu con gái à. 5 năm, 10 năm sau, khi con sang Ukraine du lịch, người dân Ukraine sẽ đón tiếp con: “Đây là cô Tôn Bảo An, con gái ông Tôn Phi, người đã đài thọ cho cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine.”

Có ít thì ta gửi ít. Có nhiều thì ta gửi nhiều. Phong cách làm việc của gia đình nhà tư bản giàu thứ ba Đông Dương là vậy.


Bài đã được đưa vào truyện ngắn Bố và con gái của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s