Hiện tượng “đầu cơ” Đức Chúa Trời.

Người trung thực thì trích dẫn rất đúng, chương mấy câu mấy.
Người trung thực thì, khi họ trích dẫn Kinh Thánh, họ cũng chờ đợi, cho bạn mở Kinh Thánh theo.
Hiện nay, phong trào đầu cơ Kinh Thánh lan rộng đến nỗi, mấy trang, mà chủ của họ là các ý hệ vô thần, cũng bắt đầu trở gió, ca ngợi văn minh tin lành. Bản chất của con người là lợi ích và do đó con người nương theo lợi ích để làm.


Văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo là một văn hóa hay. Nó đồng đẳng với văn hóa Nho giáo bên viễn Đông. Cả nền văn hóa hiệp sĩ Cơ-đốc giáo xây dựng trên cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh là chân lý. Trong số những người xây dựng nền văn hóa trên Kinh Thánh, có người xây dựng đúng, có người xây dựng sai.


Một biểu hiện để biết mình đang ở trên tòa lâu đài đúng hay tòa lâu đài sai là câu đôi. Nếu cách giải kinh của ông mục sư đúng, thì ông ấy sẽ chỉ ra được câu đôi với câu kinh đó trong Kinh Thánh. Cũng như trong Nho gia có thước đo để biết, một câu nào là của Nho gia, câu nào là của Pháp gia xen dặm vào.


Trong mọi bài viết, tác giả Tôn Phi không khẳng định chắc cú là mình đúng, vẫn có vài phần trăm có thể sai và ông khuyến khích bạn đọc tự tìm ra cái sai. Đơn giản, bây giờ tranh luận nhau, thứ Bảy là ngày thánh hay Chủ nhật là ngày thánh để thờ phượng hàng tuần, thì chỉ cần mở Kinh Thánh ra xem. Các điều khoản được ghi chép trong luật Mười điều răn Môi-se rất chặt chẽ. Nó trở thành cơ sở tối hậu của hệ thống luật quốc tế-hệ thống luật Anh-Mỹ ngày nay.
Mỗi người phải xây dựng một hệ thống thần học riêng. Tất nhiên, điều này hơi khó đối với những người ít sáng tạo. Vả, khi bạn đang phụ thuộc vào một môi trường, thì môi trường đó đúng hoặc sai bạn đều dễ nương theo, con người sống trên đời không có quá nhiều sự lựa chọn.
Khi Môi-se lên núi, lấy bảng đá, đem xuống, thì không phải được ngay. Ở dưới chân núi, đoàn dân đã ép A-rôn phải xuyên tạc đạo. Môi-se, tức giận đập vỡ bảng đá, phải lên núi lần thứ hai. Cũng vậy, Đức Giê-su, cũng phải đến thế gian hai lần. Điều này được làm chứng trong Hê-bơ-rơ chương 9 câu 27. Việc ngài đến lần thứ hai khiến cho việc đầu cơ đạo Chúa tắt hẳn.
Con người có khả năng tự nhận biết đúng/sai hay không? Thiện là gì và ác là gì. Cho đến nay, câu hỏi đó vẫn đang thôi thúc các nhà thần học, các nhà triết học. Đúng sai cách nhau chỉ gang tấc.
Ví dụ, trong vụ Nga-Ukraine, có người bảo Putin đúng, Putin đi diệt Cabal. Có người bảo Zelensky đúng, Zelensky bảo vệ tổ quốc. Vậy ai đúng ai sai, làm sao phân biệt được?
Thưa, có công pháp quốc tế để phân biệt đúng sai. Nếu một người tự tin mình đúng, sẽ mời người kia ra tòa quốc tế để định thắng thua. Tòa án quốc tế thì rất nhân văn, nhân bản. Ở đây, Putin đã thi hành công lý tự phát. Ta sẽ không nói ông đúng hay ông sai, việc đó để nhường cho hậu thế.
Cũng vậy, với mỗi vấn đề thần học, cụ thể là với mỗi câu trong Kinh Thánh, có công cụ để phân định, một cách nhìn nhận là đúng hay sai. Chúa Giê-su nói hãy dò Kinh Thánh để nhận được sự cứu rỗi.
Để an toàn, người ta trả lời, nhận thức là một quá trình.
Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng Hai năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Góp ý tác giả : tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal : +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s