Sự lựa chọn của vua Sa-lô-môn.

Ảnh: Triết gia, nhà văn Tôn Phi tại nhà hàng Dahi Handi, số 12 đường Phạm Văn Nghị, quận 7, sáng chủ nhật hàng tuần.


Khi Sa-lô-môn lên ngôi vua, mới chỉ có 7 tuổi. Đức Chúa Trời hỏi:

 • Ngươi muốn xin chi?
  Sa-lô-môn trả lời:
 • Tôi xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan.
  Đức Chúa Trời nói rằng:
 • Ngươi sẽ có khôn ngoan, và những thứ khác nữa.
  Trong thế kỷ XXI này, chúng ta được học hành nhiều, nên cảm thấy câu trả lời của vua Sa-lô-môn bình thường. Nhưng vào thời ấy, 600 năm trước Công nguyên, thì có em bé 7 tuổi nào trả lời được như vậy?
 • Người nghèo sẽ xin tiền. Người hiếu sắc sẽ xin vợ đẹp. Người hiếu thắng sẽ xin chiến sĩ, chiến xa, quân đội hùng hậu. Sa-lô-môn chỉ xin ơn khôn ngoan.
 • Vua Sa-lô-môn đã lựa chọn đúng.
 • Bạn hãy mở sách Các vua trong Kinh Thánh, để xem câu chuyện đầy đủ. Trên đây chỉ mới là tóm tắt.

Tôn Phi 28 tuổi mới có tiền. Có người 50 tuổi mới khởi nghiệp. Mọi sự khởi nghiệp trong Đức Chúa Trời đều sẽ rất vững bền.Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 01 tháng Ba năm 2022.
Góp ý tác giả: tonphi2021@hotmail.com
Trợ lý: tonthanck@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã được đưa vào sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi.

6 comments

 1. Nếu ông xin sự kính sợ Đức Chúa Trời như vua cha thì có lẻ tốt hơn ( đó là câu nói của vị giáo sư kinh thánh của tôi).

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s