Cấu trúc sách Cựu Ước.

Ảnh minh họa : Tượng vua Đa-vit (vua dưới đất tiêu biểu cho Đức Chúa Trời trên trời), được đục đẽo nên bởi điêu khắc gia nổi tiếng nhất nước Ý là Michelangelo. Bức tượng này trở thành căn bản cho ngành mỹ thuật và điêu khắc của thế giới.

Kinh Thánh gồm 2 phần, phần Cựu ước, kể câu chuyện từ Sáng thế ký đến trước Chúa Giê-su, phần Tân ước kể về thời bắt đầu có Chúa Giê-su cho đến hết.


Sách Cựu ước từ Sáng thế ký đến Ma-la-chi. Càng về sau càng có những lời chúc dữ.


Cuốn thứ 02 là sách Xuất Ê-dip tô ký, còn gọi là sách Xuất hành, nói về việc Môi-se dẫn dân Do Thái ra khỏi xứ nô lệ Ai-cập. Chương 20 trong sách này rất quan trọng, vì ấn định luật 10 điều răn, là luật bất biến theo thời gian. Dùng luật 10 điều răn để phân định chính đạo và tà đạo.


Xin khẳng định với quý vị rằng, người theo đạo Chúa sẽ vào địa ngục nhiều hơn người vô thần (không theo đạo Chúa). Thà không biết và không thờ Chúa, thà vô thần, còn hơn thờ thần khác, là mọi thần mà Đức Chúa Trời căm ghét. Vô số người trên thế gian này theo đạo Chúa nhưng không do Đức Chúa Trời lập ra. Một bên theo đạo sai, một bên vô thần, theo như sứ đồ Giăng trông thấy, cả hai bên sẽ đi vào địa ngục.


Các sách mang tính sử ký, là sách Các vua, Các quan xét, Dân số ký, Giô-suê, sách Sa-mu-ên. Nội dung nói về các câu chuyện trị quốc, trị dân của các vua Do Thái.


Cha con vua Đa-vit và vua Sa-lô-môn có bộ 5 sách văn thơ rất hay: Gióp, Thi Thiên, Châm ngôn, Truyền đạo và Nhã Ca. Đặc biệt, sách Châm ngôn dùng được cho người vô thần, và người nghèo, để cứu họ ra khỏi nghèo túng.

Phần Tân ước là phần tiếp nối, có tinh thần canh tân, phần Cựu ước, chứ không thay thế phần Cựu ước. Bởi, một chấm một nét cũng không qua đi. Đức Chúa Trời hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng là một.


Sách Xa-cha-ri và sách Ma-la-chi nói về ngày tận thế. Một ngày mà thế gian chìm trong biển lửa. Có lẽ là bom hạt nhân. Tôi không chắc chắn lắm. Sách A-mốt còn kể về mấy kẻ đào hầm trú, thế kỷ XXI này hóa ra có thực, họ đào hầm trú bom hạt nhân.


Sách Đa-ni-ên kể về tiến trình văn minh nhân loại, sự nối tiếp của các đế quốc lớn: Ba-by-lon bị Mê-đi và Phe-rơ-sơ chiếm, Mê-đi và Phe-rơ-sơ bị Hy Lạp chiếm, cuối cùng Hy Lạp bị La Mã chiếm. La Mã lại bị một nước khác chiếm, nước này có sau cùng. Hiện nay, người đến từ nhiều nước đang nô nức gia nhập quốc gia sau cùng ấy, một quốc gia đặc biệt, không có quân đội, nhưng có các chiến sĩ đức tin.


Sách Ê-xê-chi-ên có các ảnh tượng rất khó hiểu. Đối với nhiều nhà thần học, sách Ê-xê-chi-ên quá khó, người ta thường bỏ qua.


Các sách như Na-hum, Giô-na, Áp-đia…quá vắn tắt. Sách Ha-ba-cúc chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh.


Trên đây là tổng quan cấu trúc sách Cựu ước.


Người lương không hiểu tại sao dân giáo lại cuồng tín đến như vậy. Dễ hiểu thôi, vì, một điều trong Cựu ước, được nhắc lại lần thứ hai trong Tân ước. Điều này không có trong Kinh Phật, một vấn đề chỉ được nhắc một lần. Trong Kinh điển Nho giáo, một vấn đề, có thể được nhắc hai lần như Kinh Thánh, nhưng lại không chắc chắn bằng Kinh Thánh. Có thể nói, Kinh Thánh là cuốn kinh đặc biệt nhất và giàu sức nặng nhất.


Người Do Thái, ở quốc gia Do Thái, đa số chỉ tin Cựu ước, họ không tin phần thứ hai-Tân ước, vì nhiều người cho rằng Giê-su quá khác so với Thượng Đế trong Cựu ước. Ở chiều đối ngược, có những người tin vào Tân ước, và cho rằng các điều trong Cựu ước là cũ rồi, bỏ đi cũng được. Cộng hai loại người ấy lại chia đôi sẽ được loại người đúng: vừa trung thành với Cựu ước, vừa mang tinh thần cải cách với Tân ước.


Nếu chỉ tin vào Cựu ước, luật mắt đền mắt đền mắt, răng đền răng, thì sẽ sinh ra mấy đảng cực đoan ở Trung Đông.


Còn nếu tin vào Tân ước, bỏ qua hết Cựu ước, thì sẽ được giáo hội tà ố vĩ đại, mà được nhắc đến, cả trong sách Đa-ni-ên, lẫn sách Khải Huyền. Đặc biệt loại thứ hai quá đông, khiến sứ đồ Giăng ôm mặt khóc khi ông được mở cho thấy thiên tượng ở đảo Patmos, Hy Lạp.


Nói chung, cấu trúc của Kinh Thánh chặt chẽ. Cấu trúc của Cựu ước đầy đủ, và sẽ được hoàn thiện ở Tân ước. Đạo của Đức Chúa Trời chứa đầy những bất ngờ và ta phải sẵn sàng cho những điều bất ngờ đó.


Vừa chuẩn bị hành trang căn bản đầy đủ (Cựu ước)
Vừa có tinh thần sáng tạo cải cách (Tân ước).
Tiên tri thật sẽ dạy cho bạn cách suy nghĩ.
Quận 7, Sài Gòn, ngày 02 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com

Bài viết được đưa vào sách Tổng luận thần học của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s