Nếu bạn không muốn nhận thư từ một người

Chỉ cần đưa người đó vào danh sách “chặn”.

Mọi dịch vụ mail đều có chức năng chặn. Từ thay thế là từ “block”, hoặc từ “spam”.

Ví dụ trên Gmai, tôi không muốn nhận email của ai, thì tôi chọn vào người đó, ghi vào spam:

Các dịch vụ mail khác, như Hushmail, Hotmail (outlook),…hoàn toàn tương tự.

Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp bạn.

Tôn Phi. TONPHI2021@GMAIL.COM. 0344331741. Mã quốc gia: +84 (Việt Nam).

Hoặc trợ lý: tonthanck@gmail.com

Mời các bạn mua sách “Văn hóa viết email” của tác giả Tôn Phi.  

Giá: PDF: 240 000 VNĐ. Sách in: 400 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi. Wise-Paypal: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.

Sau khi chuyển khoản tiền đặt sách xong, các bạn có thể tải sách xuống tại đây:

Chúc bạn thành công.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s