Hãy quên đi những buồn giận, tủi hờn.

Ảnh: Tôn Phi và bạn, năm 2016.

 

Một người bạn của giáo sư Thái Hạo nhắn tin hỏi ông:

“Em có tức giận hay oán hờn gì không?”

Ông trả lời:

Không, em chỉ buồn thôi, vì chưa bao giờ nghĩ rằng con người có thể đối xử với nhau như thế. Em không hiểu được, và không tin được…”.

Bài viết đã được đưa vào sách “Lòng hờn dỗi là lòng kiêu ngạo” của nhà văn Tôn Phi đã phát hành trên Amazon. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s