Truyện ngắn: Nhà tư bản Tôn Phi đài thọ cho cuộc tái thiết đất nước Ukraine.

Tôi bán bản quyền sách Phân tích truyện Kiều được 5 triệu đô-la, dành hết cho Ukraine.

Chuyện kể rằng, năm 2025, chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc. Nhà tư bản Tôn Phi liền đầu tư cho công cuộc tái thiết của đất nước Ukraine.

Cảm tạ Đức Chúa Trời mãi không thôi. Lời dặn trong Ti-mô-thê nhắc nhở tôi mãi mãi. Cứ làm được 10 đồng, tôi nộp 1 đồng, vào kho của Cha trên trời.

Năm 2025 là một năm đặc biệt. Tập đoàn xuất bản Charlie bán được 2 tỷ cuốn Nền kinh tế tri thức trên quả địa cầu. Chị Nguyệt Ánh dịch ra tiếng Anh, có 1.5 tỷ người mua. Mỗi cuốn lời 20 đô-la. Tổng cả thảy, năm ấy, Tôn Phi thi lời được 40 tỷ đô-la.

Anh em họ hàng, tôi đều giúp đỡ hết.

Chiêu Anh, người vợ mới của tôi, quản trị kho tàng thật tốt. Nhờ có nàng, tài sản của tập đoàn Charlie cứ tăng một cách vững bền.

Thượng tá Bùi Tiến Lợi, bạn tôi, được mời sang huấn luyện cho thiếu sinh quân Ukraine. Doanh nhân Nghiêm Sỹ Cường làm đại diện cho tập đoàn Charlie, anh đưa cả vợ con sang Ukraine và đã có thẻ xanh. Anh nói rằng, dành hết cuộc đời mình để tái thiết Ukraine. Nhà cửa, ruộng vườn bên Việt Nam anh bán hết, quá Ukraine dựng một ngôi nhà gỗ.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s