Cửa hàng tự phục vụ: PDF sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine.

Đây là bìa sách:

Đây là ruột sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine: https://bit.ly/3hQftkp

Xem sách miễn phí toàn bộ trên trang website tại đây:

Sau khi tải ảnh bìa và ruột sách xuống, bạn đem ra bất kỳ tiệm phô-tô-cop-py nào ở Việt Nam, họ sẽ in sách cho bạn. Các bạn phải tự giác phục vụ.

Giá sách PDF: 250 000 VNĐ.

Giá sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Qúy bạn phải tự phục vụ, vì cửa hàng sách-máy tính Charlie rất bận, các tác giả lo viết sách, không có thời gian đi in sách cho quý vị.

Nếu bạn muốn nhận bản đẹp chính hãng thì báo về cho ông Tôn Thân, trợ lý của ông Tôn Phi: tonthanck@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý bạn.

Các bạn cũng có thể thanh toán qua Paypal: tonphi93@icloud.com

Mời các bạn nghe clip thư giãn:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s