Tầng lớp du học sinh Anh-Mỹ về nước có tác dụng làm thay đổi thế nào đối với văn hóa Việt Nam?

Ảnh minh họa : Hai cô bạn của Tôn Phi đi du học về, ghé Sài Gòn thăm Tôn Phi.

Hai cô bạn của Tôn Phi đi du học Anh về. Cùng lúc này, Tôn Phi xuất bản sách Nền kinh tế tri thức, viết chung với bạn Trần Nhật Vy, đại học Mỹ thuật Sài Gòn. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại Sài Gòn, và, nhờ ơn Trời, may mắn gặp lại nhau ở Sài Gòn, đầy đủ không sót một ai. Dịch Covid, chúng tôi không chết một ai.

Năm nay là một năm thắng rất lớn của con cái mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân.

Mặc dù không tham gia bộ máy chính quyền, và điều đó cũng không cần thiết, các bạn đã thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh.

Tầng lớp du học sinh Anh-Mỹ khi đi về Việt Nam, đã ép cho đất nước này phải áp dụng các định chế như văn minh Tây phương. Bạn bè tôi gửi tiền về cho anh Nghiêm Sỹ Cường, 30 phút sau đến nơi. Các dịch vụ chuyển-nhận tiền và nghiệp vụ ngân hàng càng ngày càng tiến bộ.

Các bạn sinh viên du học ngoại quốc đã giúp Tôn Phi phát hành sách thành công. Nhờ vậy, chỉ với 2 nhân viên cơ hữu, nhà xuất bản Sống Mới có thể xuất bản sách in, sách PDF trên toàn cầu. Trong tay anh Tôn, lần đầu tiên, một cuộc đời êm ấm.

Triết Nho có câu: Tây bình, Đông quả. Nghĩa là, văn minh, kỹ nghệ của Tây phương sẽ đi vào bình định một nước, xong xuôi, nước đó đặt các giá trị văn hóa của Đông phương. Điều này đúng rất rõ ràng cho văn hóa Việt Nam.

Nền kinh tế tri thức đang đến rất gần rồi các bạn. Hãy chuẩn bị cho một văn minh mới.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 07 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc và góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Donate us 3

Đặt mua sách Nền kinh tế tri thức của nhà văn Tôn Phi

Click to buy the book.

18,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s