Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản, một tác phẩm xuất sắc.

Cô nhân viên nhà sách đang bọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản cho khách.

Cô nhân viên nhà sách rất khâm phục thấy Tôn Phi viết cuốn sách này.

Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Gía sách PDF: 250 000 VNĐ.

Giá sách in: 550 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Liên lạc: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn các bạn.
Đặt mua sách này trên Amazon:

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s