Vì sao lên bậc đại học phải có sản phẩm sáng tạo?


Ngày 07 tháng 03 năm 2022, có 73 lượt tải sách Ukraine trên cửa hàng Charlie. Nếu tất cả đều trả tiền (250 000 VNĐ/cuốn) thì chỉ trong một ngày, Tôn Phi có 18 250 000 VNĐ.

Ngày 08 tháng 03 năm 2022, tính đến nay, có 67 lượt tải sách Ukraine. Nếu tất cả đều trả tiền (250 000 VNĐ/cuốn) thì chỉ trong một ngày, Tôn Phi có 16 750 000 VNĐ.


Tất nhiên, có người trả, có người không, có người lấy trước, trả sau.

Em họ bé bỏng hỏi: “Anh họ Tôn Phi ơi. Nếu người ta mua sách không trả tiền cho anh thì sao?”
“Họ sẽ trả cho anh”. Tôi đáp em.
Em gái Triệu Vy gật đầu.


Chúng ta so sánh hai con người. Một con người có sản phẩm sáng tạo, người kia không có sản phẩm sáng tạo. Cùng là kỹ sư tốt nghiệp trường nông nghiệp ở Do Thái, người không có sản phẩm sáng tạo, lương tháng là 5 000 USD. Người có sản phẩm sáng tạo, một phát, là được thưởng 200 000 USD, bằng người kia làm trong vòng 40 tháng.


Bạn phải có một sản phẩm sáng tạo. Một là có phát minh, và giàu to, hai là phải làm việc vất vả suốt đời. Trừ khi bạn là con ông cháu cha, hoặc có nhà đất sẵn. Còn không, nếu ở trong hoàn cảnh thấp hèn, bạn phải nghĩ đến phát minh và sáng chế. Tôn Phi là con nhà địa chủ giàu truyền kiếp sa sút, nhờ phát minh, phen này sẽ vực dậy cả gia đình, dòng họ. Tôi thấy hạnh phúc khi sáng chế, phát minh.


Tôn Phi, tác giả của những phát minh.
Các diễn viên tham gia trong phim: Anh Phi và cô em họ Triệu Vy.
Liên lạc tác giả : tonphi2021@gmail.com
trieuvytran301@gmail.com

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s