Chân dung của một nhà Tư Bản.


Chiều nay, tôi đài thọ một chiếc laptop đời mới cho một thằng em trong đội bảo vệ, nó chuẩn bị mở công ty bảo vệ.

Tháng tư năm 2021, một ký giả rất lớn ở nước Pháp thúc giục tôi mở một công từ công nghệ.
Ông chỉ chia sẻ điều này với chàng sinh viên khoa văn học. Tôi đã có một quá trình sửa soạn rất lâu, về tư tưởng và về kiến thức trước khi mở tập đoàn Charlie.


“Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, và nó sẽ được dư dật. Còn kẻ nào không có, thì chính cái nó đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” Thằng em này có chí khí, xin anh Phi, nên anh Phi quyết định đầu tư thêm cho nó. Đến khi nào nó mở được công ty thì thôi. Tất nhiên, nó không thể đủ trình độ để mở tập đoàn như anh Phi. Một đế chế xuất bản toàn cầu vừa mới được sinh ra.

Tôi là người khởi nghiệp trong ngành xuất bản may mắn nhất. Vừa mới ra, đã có giáo sư Nguyễn Đình Cống gửi tặng bản quyền hai cuốn sách quan trọng: Cùng học để giáo dục con trẻ, Cùng học để làm người.

Tin nhắn chiều nay của giáo sư Nguyễn Đình Cống: “Je vous remercie. Je suis tres hereux de vous connaitre.” Tôi với giáo sư Cống nhắn tin bằng tiếng Pháp với nhau. Câu trên của giáo sư Nguyễn Đình Cống có nghĩa là: “Cám ơn bạn Tôn Phi. Tôi rất hạnh phúc khi được quen biết bạn.”

Sách Chân dung của một nhà Tư Bản.
Sách PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.
Nhà xuất bản Sống Mới. Tác giả: Tôn Phi. Số trang: 200 trang.
Hân hạnh được phục vụ quý vị.
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s