Vật lý học đã tiến bộ đến đâu?

Viết bởi Tôn Phi/Nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Charlie.

Một cô thợ mộc người Anh. Ảnh tư liệu.

Bài này dành cho những người không có chuyên ngành vật lý.

Vật lý học đã tiến bộ đến mức, có thể hủy diệt thế giới ngay bây giờ. Vật lý học tiến bộ đến mức có thể thấy nguyên tử chia ra 5, 7 lần, rồi chia nữa, chia mãi. Giới hạn đo của con người vân tồn tại, khi nghiên cứu đến các hạt lượng tử.

Các nỗ lực đã ngăn các nước lớn sử dụng kho vũ khí nguyên tử. Không những vậy, còn có các kho vũ khí nhiệt hạch. Nếu mang ra sử dụng, toàn bộ nhân loại sẽ bị diệt vong.

Triết lý tiến không kịp công nghệ. Dầu sao, công nghệ vẫn cứ tăng. Công nghệ ngày mai phải tiến bộ hơn công nghệ ngày hôm nay. Mọi dân, mọi nước đều phải chạy đua công nghệ. Trừ một số rất ít như Nepal, sống nhờ nông nghiệp và không cần công nghệ.

Bạn không cần phải giỏi vật lý như kỹ sư, nhà khoa học. Điều đó tùy vào số phận. Song, bạn phải biết về tổng quan của ngành vật lý hiện nay. Ba nguyên lý về nhiệt động học cần phải được nghiên cứu. Chẳng hạn, các sinh viên khoa triết học, nếu giỏi về vật lý, sẽ làm triết học hay hơn những sinh viên chỉ giỏi văn, sử, địa.

Hiện nay, Việt Nam đang thiếu chuyên gia cơ học lượng tử. Một phần vì thiếu thốn kinh phí. Phần thứ hai, quan trọng hơn, do thiếu nhà khoa học đầu ngành.

Chúng tôi đang biên soạn tài liệu hướng dẫn các mặt hàng cơ bản, đề phòng khi chiến tranh, hoạn nạn xảy ra. Nếu bạn quan tâm, hãy liên lạc với chúng tôi. Mỗi người hãy mua cuốn Cơ sở vật lý, rất phổ thông trong các giảng đường đại học.

Tập đoàn Charlie là nơi đỡ đầu cho các tài năng khoa học. Các bạn hãy phát minh và chúng tôi sẽ trả tiền, hoặc ít hoặc nhiều, cho phát minh của bạn.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 09 tháng Ba năm 2022.

Đội ngũ Charlie.

Liên lạc tác giả: contact@shop-charlie.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Số dự phòng: 090 8599066 (gặp lễ tân Charlie)

Donate us 3

Ủng hộ tập đoàn Charlie

Donate us

10,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s