Vì sao rất lâu rồi trong khoa học xã hội và nhân văn mới có một nhà phát minh?

Ảnh: Một ông Tây đang đọc cuốn sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Tác giả: Tôn Phi.

Trong xã hội Việt Nam, sinh viên ít dám phát minh, vì phát minh gắn liền với rủi ro.

Trong lĩnh vực xã hội và nhân văn, càng ít có phát minh, vì không có hướng đạo sư.

Vì hiểu sai về thời gian, cho nên, năm mươi năm qua, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, không ai có phát minh. Năm 2021, Tôn Phi ra nhà xuất bản Sống Mới, xuất bản số, phát hành sách toàn cầu, một tiếng “trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt”. Mọi người gửi lời chúc mừng nhà phát minh của chúng ta.

Trong các nhà xuất bản hiện nay, bạn phải gửi tiền, thì họ mới ship sách đến cho họ. Chỉ có nhà xuất bản Sống Mới là cho khách nhận sách trước rồi trả sau:

“Anh Phi ơi. Em thích đọc sách Nền kinh tế tri thức của anh và chị Vy, mà chưa có tiền.”

Ok. Đọc cho anh địa chỉ và số nhà. Anh ship sách đến. Khi nào giàu trả cho anh cũng được.”

“Dạ vâng, cám ơn anh Phi.”

Thắng lợi của chúng tôi là ở chỗ, chúng tôi tin vào con người. Các bệnh viện ta khác các bệnh viện Tây phương ở chỗ, bệnh viện ở ta không tin vào con người, không có tiền là không chữa. Ở Tây phương, hay Trung Đông, những nơi có nền nhân bản cao, cứ vào bệnh viện là được chữa trị, tiền nong bàn sau. Những nền nhân bản ấy tin vào con người. Nhà xuất bản Sống Mới cũng vậy, và chúng tôi thành công nhờ vậy.

Ngoài ra, chúng tôi còn thành công ở chỗ, với những khách vội, chúng tôi gửi trong máy tính, người ta đem ra tiệm in. (Trường đại học Bách Khoa ở quận 10 in rất rẻ). Khi nào họ có tiền thì họ gửi cho mình. Kể cả họ không gửi thì mình cũng không lỗ. Trong xã hội không có ai giàu bằng nhà phát minh, phát minh một lần, bán được hàng triệu bản, ăn cả đời.

Mời các bạn đón xem Clip giới thiệu một cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi đã phát hành trên Amazon:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s