Vì sao nhà xuất bản Sống Mới có thể quy tụ người giỏi trên nhiều lĩnh vực?

Phong cách của chúng tôi là không dài dòng. Càng ngắn gọn càng tốt. Cô đọng đến mức tinh ròng.

Chúng tôi quan niệm rằng đơn giản là đẹp. Vì sao người ta khổ? Vì người ta sinh ra quá nhiều dịch vụ không cần thiết.

Người quản trị dự án khoa học giỏi thì sẽ lời. Người quản trị dự án khoa học kém, thì cho dù có được nhà nước tài trợ, vẫn cứ lỗ.

Mời các bạn xem một buổi làm việc của nhà xuất bản Sống Mới-tập đoàn Charlie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s