Nhà Tư Bản Tôn Phi dùng tiền đầu tư cho dân tộc Ukraine như thế nào?

Ảnh minh họa: Vợ chồng nhà tư bản Tôn Phi Charlie. Hai người này học cùng lớp đại học.

Trung bình một ngày, Tôn Phi gửi cho cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Ukraine khoảng 30 triệu Việt Nam đồng, tức là khoảng 1200 đô-la Mỹ.

Số tiền bán sách được, tôi chia vào ba công việc chính:

Một là, gửi sang Ukraine cách trực tiếp.

Hai là, gửi qua sứ quán Ukraine.

Ba là, dùng tiền đó để đài thọ lại cho nhân dân các nước, để họ tạo tiếng nói thúc giục Ukraine.

Điều thứ ba quan trọng hơn hai điều đầu. Bởi vì, Ukraine không cần tiền, họ không thiếu tiền, họ cần sự ủng hộ bằng khí tài quân sự của các nước châu Âu trong chiến tranh, và hỗ trợ vốn của các nhà tư bản để tái thiết đất nước nếu kết thúc chiến tranh. Tôn Phi là người mua ủng hộ phần mềm diệt virus bản quyền Esset cho Ukraine, mặc dù Tôn Phi đã có phần mềm Avast Antivirus bản quyền rồi.

Tôi để sách PDF trong cửa hàng tự phục vụ. Bằng cách bấm vào nút tải xuống PDF, các bạn đã xác nhận rằng, ông Tôn Phi vừa đài thọ cho Ukraine 250 000 đồng. Cụ thể, ông gửi 250 000 VNĐ cho bạn để bạn mua cuốn PDF Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine.

Các bạn bè của Tôn Phi đang gửi tiền ào ạt về cho Ukraine, qua đủ mọi kênh. Bạn đọc hãy chọn kênh nào thuận lợi nhất cho mình để cùng Tôn Phi đầu tư cho Ukraine.

Chúng ta cùng làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Nhà sáng lập tập đoàn Charlie- Nhà xuất bản Sống Mới.

Tải xuống PDF sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s