Vì sao cửa hàng sách-máy tính Charlie nghỉ việc trong ngày thứ Bảy.

Ảnh: Diệu Ngân/ Charlie.

Hàng tuần, cửa hàng sách, máy tính Charlie nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy. Tức là ngày Sabath.

Đó là lệnh truyền của Đức Chúa Trời:

Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.
Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày;
10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết;
11 vì trong sáu ngày Ðức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Ðức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.” trích Xuất Ê-dip tô ký, chương 20, từ câu số 8 đến câu số 11.

Bạn cũng hãy nghỉ ngơi trong ngày thứ Bảy nha.

Trân trọng cám ơn quý vị.

One comment

Leave a Reply to Trần Cúc Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s