Gặp gỡ tác giả Hoàng Anh Khiêm Samson, giáo sư sử học đại học Đồng Nai.

Tác giả Hoàng Anh Khiêm.

Đây là một trong những tác giả đầu tiên của Việt Nam được cơ quan sở hữu trí tuệ của Liên Hiệp Quốc gặp.

Ông là một trong những kỹ thuật viên DVD đầu tiên của Việt Nam.

Ông là người vận hành máy PC 486 đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2003, vợ chồng đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đặng Bích Hà đến dự giờ và khen ngợi: “Thế hệ chúng tôi không thể nào dạy được một giờ lịch sử văn minh sinh động, hấp dẫn như vậy. Nhất là làm nổi bật lên giá trị nhân văn của chủ nghĩa nhân văn”.

Tác giả: Hoàng Anh Khiêm, giáo sư, 20 năm giảng dạy tại đại học Cần Thơ, 20 năm giảng dạy tại đại học Đồng Nai, đến gặp ông Tôn Phi sáng nay để trình bày bản thảo.

Tác giả sách “Đổi mới chương trình và phương thức đào tạo ngành học lịch sử”.
Bộ giáo dục yêu cầu tác giả Hoàng Anh Khiêm đưa cuốn sách lên mạng nhưng kỹ thuật kết nối lúc đó chưa đưa lên được. Tác giả vẫn đang giữ bản quyền sách PDF và DVD.

Bộ DVD chưa triển khai và chưa đưa lên mạng. 2003, ông dẫn đầu một hội thảo toàn quốc về đổi mới giáo dục đại học.

Tham luận nêu 4 vấn đề, phân tích và chứng minh rằng không thể đổi mới ngành học lịch sử được. Có 4 lý do: chương trình và giáo trình quá lạc hậu, sai về phương pháp luận, chính trị hoá các bài học lịch sử, nặng về tuyên truyền giáo dục ý thức hệ, chiến tranh cách mạng. Thiếu hẳn tiêu chí về tự do, dân chủ.
Vấn đề thứ 3: Khoa học công nghệ (kỹ nghệ) chưa được áp dụng.
Vấn đề thứ 4: Tuyển sinh . “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, nên đội ngũ giảng viên rất thụ động, chủ yếu là học thuộc lòng.

Ông Hoàng Anh Khiêm là nhà giáo đầu ngành sử học ở Việt Nam hiện nay.

Đặt mua sách (PDF) Thực hiện kế hoạch đào tạo ngành học lịch sử

Buy the book with the price of 150 000 VNĐ

6,58 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s