Ukraine ủng hộ (Bắc) Việt Nam trong tranh chấp biển Đông với Trung Quốc như thế nào?

Tác giả: Nghiêm Sỹ Cường.

Khi còn tồn tại, Liên Bang Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết ( gọi tắt là Liên Xô) có diện tích 22.402.200 km², dân số 293 triệu người, bao gồm 15 nước cộng hòa hợp lại: Nga, Ukraina, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Tajikistan, Moldova, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gruzia, Armenia, Litva, Latvia, Estonia (hồi xưa được gọi là 15 chị em).

Trong Liên bang Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, nước Nga có diện tích 17.130.000 km², dân số khoảng 146 triệu người. Ukraine có diện tích 603.548 km², dân số khoảng 45 triệu người. 13 nước cộng hòa còn lại chiếm diện tích là 4.669.452 km² và dân số 103 triệu người.

Như vậy trong Liên Xô, diện tích nước Nga rộng hơn Ukraine khoảng 28 lần, dân số Nga đông gấp Ukraine khoảng 3,2 lần.

Theo con số thống kê, Ukraine đã đóng góp khoảng 1/4, Nga đã đóng góp khoảng 2/4 và 13 nước Cộng hòa còn lại đã đóng góp nốt khoảng 1/4 trong tổng số hàng Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam (quân đội Bắc Việt) trước đây.

Kết luận, thời còn Liên Xô:

  1. Nếu xét về mặt dân số : mỗi người dân Ukraine đã nỗ lực viện trợ cho Việt Nam (miền Bắc) nhiều gấp khoảng 1,6 lần so với mỗi người dân Nga.
  2. Nếu xét về mặt diện tích đất đai : mỗi người dân Ukraine đã nỗ lực viện trợ cho Việt Nam (miền Bắc) nhiều gấp khoảng 14 lần so với mỗi người dân Nga.

Lưu ý: Những con số tương ở mục kết luận chỉ mang tính tương đối và đã được đơn giản hóa. Trong kinh tế học, không thể tính toán đơn giản như thế, mà phải phức tạp hơn.

Nghiêm Sỹ Cường

Liên lạc tác giả: nghiemsicuong@gmail.com

Tôn Phi phục chế.

Góp ý người biên soạn: tonphi2021@gmail.com

Mời quý vị xem clip một buổi làm việc của đội ngũ Charlie:

Mời các bạn đặt mua sách Cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine. Tác giả Tôn Phi. Nhà xuất bản Sống Mới.

Giá sách in: 450 000 VNĐ. Giá sách PDF: 250 000 VNĐ. Có thể nhận sách trước và trả tiền sau.

Tải sách xuống trước (thanh toán khi nào bạn dư giả) tại đây. Số tài khoản nhận tiền sách (in và PDF): 142720499-Ngân hàng ACB, chi nhánh tỉnh Nghệ An. Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s