Bản giao hưởng định mệnh.

Bố Toàn đang đọc sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Kẻ thù của dân tộc Việt Nam có một mục tiêu tối thượng. Đó là, triệt hạ nhân cách, sỉ nhục tinh thần của từng người dân Việt Nam. Để làm được điều này, trước hết chúng phải phá hoại về văn hóa, làm tổn thương các gia đình, chia rẽ bố mẹ và con cái. Có thể nói, đó là chính sách ngu dân.

Khi cuốn sách này của Tôn Phi ra đời, đã gây được tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Cô dì chú bác gọi điện động viên, hãy cố lên.

Trong cuộc đời viết sách quá đỗi thành công của Tôn Phi, tác phẩm thành công nhất, và sâu đậm nhất vẫn là cuốn sách đầu tiên:

Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

Trong cuốn sách này, có đề cập đến cái tên Charlie kể cả khi chưa có tập đoàn Charlie.

Bạn biết không, ngoài tác giả chính, chàng sinh viên nghèo ở trên trang bìa, còn có khoảng 15 người bàn ra tán vào cho đến khi cuốn sách được hoàn thiện.


Cuốn sách nổi tiếng đến nỗi, Tôn Phi đi đâu người ta cũng gọi: “Ông Charlie kìa tụi bây.”

Tuần nào cũng có người đặt mua sách này. Người quân nhân giải ngũ, Y Jao Buon Ya, gọi nó là con gà đẻ trứng vàng, thực không sai.

Phát đầu tiên mà thành công là thành công luôn. Phát đầu tiên mà thất bại là thất bại luôn. Thực may mắn cho tôi, khi đến năm 2021, tôi đã có tất cả mọi thứ thiết yếu trong tay.

Giáo dục nhà trường ở Việt Nam 80 năm qua thì các bạn biết rồi, không có nền tảng.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com
Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Dự phòng: tonthanck@gmail.com. Gặp ông Tôn Thân, đại diện của tập đoàn Charlie tại Hà Tĩnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s