Bố, mẹ và con gái cùng nhau đọc sách của triết gia Tôn Phi.


Các bạn ơi.
Ở Sài Gòn, đang có phong trào đọc sách của nhà xuất bản Sống Mới. Trong ảnh, một gia đình gồm bố, mẹ và con gái cùng nhau đọc sách của tác giả, triết gia Tôn Phi. Một gia đình thật hạnh phúc.


Các bạn cũng hãy mua sách của triết gia Tôn Phi nhé.

Sách Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản.

ISBN: 979-8494811752

Giá sách in: 550 000 VNĐ.

Giá sách PDF: 230 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.

Paypal và Payoneer: tonphi2021@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị.

Sách cũng đã phát hành trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s