Người Việt hải ngoại kêu gọi Putin trả tự do cho Ukraine

Nhiều người Việt ở hải ngoại kêu gọi Putin trả tự do cho Ukraine.

Ông Nguyễn Văn Quyết, bạn của Tôn Phi ở Ukraine, đã ở lại cùng giống dân Sla-vơ này đánh giặc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s