Nhà văn Tôn Phi mua bảo hiểm Bưu điện.


Một chị, làm trong bưu điện Việt Nam, giúp đỡ tôi nhiều trong thời gian qua. Chị dịch nên ở nhà cách ly, bán bảo hiểm.


Tôi mua ủng hộ chị một cái. Trọn vẹn nghĩa tình.


Mỗi đứa em họ, tôi cũng mua cho mỗi đứa 1 cái bảo hiểm để phòng thân.

Bạn bè (trên 3 năm) xin, tôi cũng cho một người một cái bảo hiểm. Phải trang bị phòng vệ chắc chắn rồi mới làm giàu được.

Mấy cô biên tập viên của nhà xuất bản Sống Mới, sếp Phi cho mỗi cô 02 cái bảo hiểm. Một bảo hiểm nhân thọ, một bảo hiểm y tế. Con người sống càng lâu trong chủ nghĩa Tư Bản sẽ càng có giá trị.

Nhân viên nam, ông chủ Charlie cấp cho giày da loại tốt để đi, bởi nếu đi giày nhựa có thể sẽ bị trật khớp chân.

Tập đoàn Charlie là tập đoàn có văn hóa cao nhất hiện nay.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s