Giáo sư Lương Kim Định, hòn đá tảng cho sự thay đổi văn hóa Việt Nam.

Giáo sư Lương Kim Định (1917-1997)

Đóng góp của hội An Việt toàn cầu rất âm thầm lặng lẽ. Nhưng bạn có thể thấy, ngày qua ngày, văn hóa Việt Nam mỗi đổi thay.

Triết gia Lương Kim Định khảo cứu và vực dậy triết Việt, một triết có nguyên lý mẹ, thay thế cho nguyên lý cha. Vào thời đại đổ nát tan hoang này, cần nguyên lý mẹ để dọn dẹp cửa nhà, chăm sóc đàn con thiếu đói.

Việt Nam đang tiệm cận triết Việt của giáo sư Lương Kim Định. Tốc độ hoặc chậm hoặc nhanh. Thời gian sẽ làm hoàn thành phần còn lại.

Nhà xuất bản Sống Mới, dường như là một đứa con tinh thần của hội An Việt toàn cầu, là thực thể duy nhất giữ bản quyền bộ sách triết Việt của giáo sư Kim Định hiện nay. Chúng tôi có bản gốc, đầy đủ và chính xác của triết gia Kim Định để quý vị bạn đọc.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Donate us 3

Đặt mua sách Khảo cứu về triết gia Lương Kim Định của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 460 000 VNĐ

20,00 US$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s