Giới thiệu sách Tìm hiểu về Thái Bình minh triết của tác giả Nguyễn Việt Nho (tái bản lần thứ hai).

  • Em Tôn Phi; tại sao anh cho tái bản cuốn này đầu tiên?
    Để tưởng nhớ thầy Nguyễn Việt Nho. Thầy mới vừa qua đời.
  • Tại sao em lấy tấm hình ai đây làm ảnh bìa?
  • Đó là cô giáo dạy tiếng Pháp của em. Đã gắn bó cùng em suốt 4 năm trường Văn Khoa. Thái Bình minh triết nói về nguyên lý mẹ.
  • Sách Tìm hiểu về Thái Bình minh triết chuẩn bị cho điều gì?
  • Sách Thái Bình minh triết chuẩn bị cho một cuộc phục hưng về nguồn của dân tộc Việt Nam.

Thời gian chế ra một cuốn sách chỉ là 3 ngày.
Thời gian để hoàn thiện cuốn sách có khi là cả đời.


  • Trân trọng cám ơn em Tôn Phi.

2 comments

Leave a Reply to QMNT PXNGOC Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s