Lịch sử là khoa học dẫn đường- Hoàng Anh Khiêm.


Tôi đi khắp Việt Nam và thấy, chỉ con nhà gia giáo ới có sách sử dân tộc trong nhà.


Còn lại, đa số, các gia đình chỉ trang bị sách tôn giáo, chứ không trang bị sách sử dân tộc.


Lịch sử là khoa học dẫn đường. Nếu dốt sử, coi chừng hỏng cả cuộc đời.


Giáo sư Hoàng Anh Khiêm mong muốn phổ cập bình dân sử học cho dân Việt Nam. Phương pháp luận ngành sử học ở Việt Nam hiện nay sai và phải làm lại. Nếu không sẽ lộn giống.
Mời các bạn mua sách Lịch sử Việt Nam và phương pháp luận. Chủ biên: Tôn Phi, cố vấn học thuật Hoàng Anh Khiêm.


Giá bán dự kiến: 400 000 VNĐ/200 trang A4. PDF: 250 000 VNĐ.


Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.


Trân trọng cám ơn quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s