Giới thiệu Trung tâm Văn Bút Việt Nam.

Trung tâm Văn Bút Việt Nam là cái nôi mới của một Việt Nam văn hiến.

Các thành viên của Văn Bút hầu hết đồng thời là thành viên của tập đoàn xuất bản Charlie. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm văn hóa đúng cho mọi thời và mọi nơi.

Văn Bút nỗ lực lấy lại nhân phẩm cho con người. Vì vậy, rất nhiều người đang âm thầm tiếp sức cho Văn Bút.

Địa chỉ nhận bài của Văn Bút:

tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Hoặc: hoenguyen1943@gmail.com (gặp chị Hạnh, trợ lý của ông Tôn Phi tại San Jose, Hoa Kỳ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s