Giới thiệu sách “Chính trị học đại cương” của tác giả Tôn Phi.

Trong các thể chế chính trị, thể chế quân chủ lập hiến là loại thể chế tốt nhất.

Đất nước có nền quân chủ lập hiến chính thức sớm nhất trên thế giới là nước Anh, cuối thế kỷ XVIII. Một cách không chính thức, nước Đại Việt cũng đã có nền quân chủ lập hiến, sớm hơn cả nước Anh, ở đầu thế kỷ XVIII (thể chế lưỡng đầu chế vua Lê-chúa Trịnh).

Tác giả chính là cựu sinh viên trường đại học Văn Khoa Sài Gòn. Các tác giả phụ cũng theo học tại các trường cao đẳng, đại học danh tiếng. Chúng tôi làm việc cách khoa học, dựa trên tư liệu gốc, công pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, và kinh điển của các dân tộc.


Đây là sách giáo trình về chính trị học tốt nhất Việt Nam hiện nay. Đã đăng ký bản quyền theo luật DRRM. Nhiều nơi đã sao chép lại các tác phẩm của chúng tôi mà không xin phép trước là một sự phạm pháp.

Đặt mua sách Chính trị học đại cương.

Tác giả: Tôn Phi.

Nhà xuất bản Sống Mới: Ngày 21 tháng Hai năm 2022.

Số ISBN:  979-8423901974

Giá bán: PDF: 250 000 VNĐ. Sách in: 500 000 VNĐ.

Đặt mua sách Chính trị học đại cương của tác giả Tôn Phi

Buy the book with the price of 500 000 VNĐ

21,73 US$

Đặt mua sách trên Amazon:

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Paypal và Payoneer: tonphi2021@gmail.com

Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com . Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Trợ lý: tonthanck@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s