Nhà bác học Louis Pasteur : Không thể chỉ có mỗi Đức Chúa Trời Cha, cần có thêm Đức Chúa Trời Mẹ.


Chào các bạn,


Tôi là Tôn Phi, nhà phát minh phương pháp xuất bản số và chủ nhân nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam.


Là nhà xuất bản xuất hiện muộn, song, nhà xuất bản Sống Mới của chúng tôi được nhiều người yêu mến. Trung bình, mỗi ngày chúng tôi bán được 100 cuốn PDF là bình thường, chỉ cần một sếp và bốn nhân viên.


Tôi đồng thời là nhà sáng chế ra bộ môn « Tái chế thông tin ». Hiện tại chúng tôi đang có một kho lớn bản thảo và thông tin chưa khai thác. Mặc dù trả lương rất cao nhưng vẫn thiếu người làm. Ngành xuất bản được dự đoán sẽ là một ngành siêu lời trong thời gian tới.


Hôm nay, chúng tôi lục lại kho tư liệu cũ để khai thác. Chúng tôi bắt gặp một đoạn văn bằng tiếng Pháp của nhà bác học Louis Pasteur. Dịch sang tiếng Việt, đại ý ông nói rằng : Không thể nào tồn tại duy chỉ Đức Chúa Trời Cha. Vì như thế sẽ không có sự sinh sản (hữu tính). Phải tồn tại một Đức Chúa Trời Mẹ.


Vậy là, nhà bác học Louis Pasteur đã vô tình giải được câu đố lớn trong Kinh Thánh suốt mấy trăm năm: Chú rể là Đức Chúa Giê-su. Các sứ đồ (tông đồ-F1 và tín hữu-F2, F3,…) là bạn hữu của chú rể, vậy cô dâu là ai ? Cô dâu ở đây, mà nếu như nhà bác học Louis Pasteur đúng, đó là Đức Chúa Trời Mẹ.


Các tác phẩm của nhà xuất bản Sống Mới được độc giả của chúng tôi ưa thích, vì các tác giả của chúng tôi nêu câu hỏi mở, để bạn đọc suy nghĩ, và để cùng nhau tìm ra chân lý.


Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng Ba năm 2022.
Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Bài viết đã đăng trên sách Văn học Cơ-đốc giáo, những vấn đề chính yếu.

Mua sách PDF tại đây:

Gía sách: 250 000 VNĐ. Tự phục vụ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499, ngân hàng ACB, chủ tài khoản: Tôn Phi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Có thể mua trên Amazon:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s