Tầm quan trọng của lịch sử trong  cuộc sống hôm nay.

Lịch sử là khoa học dẫn đường.

Những gia đình giỏi sử, thì trong nhà không ai lãnh đạo ai, mỗi người độc lập làm việc. Khi nào khó quá mới nhờ người khác giúp. Sử học là khoa học dẫn đường.

Đường đời càng lúc càng có nhiều ngã rẽ, và trước mỗi ngã rẽ, con người phải đưa ra lựa chọn. Các lựa chọn mỗi ngày một khó khăn. Phải chậm rãi phân tích vấn đề, bằng kiến thức riêng của bản thân, lẫn túi khôn dân tộc.

Bạn để ý, con nhà gia giáo, họ thường điềm đậm từ tốn, trong gia đình không khí rất dân chủ. Đó là những gia đình giỏi lịch sử. Trái lại, những gia đình dốt sử, hoặc học sử nhưng sai phương pháp, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Cuộc sống mỗi ngày thiên biến vạn hóa, nhưng có những luật lệ, nguyên tắc để điều phối những thiên biến vạn hóa đó, mà nếu bạn biết được, thì bạn sẽ cầm nắm hết sức dễ dàng. Nhược bằng không biết, đáy bể mò kim.

Bên Tây, người ta nói lịch sử là thầy dạy của cuộc sống. Muốn biết tương lai thế nào, hãy coi quá khứ của nó. Giỏi sử sẽ có lợi thế rất lớn. (Điểm cao môn lịch sử ở trường chưa chắc đã là người giỏi sử.)

Nếu không tính bộ môn Kinh Thánh, thì, Lịch sử là môn học khó nhất trong tất cả các ngành học. Những người lên đến đỉnh cao của ngành học lịch sử, chưa thấy có ai nghèo.

Nhiều nhà mời tôi đến chơi. Không thấy nhà nào có cuốn Đại Việt sử ký toàn thư, trừ nhà của bác nhà báo lão thành Lê Phú Khải. Cha mẹ mù sử dẫn đến con mù sử. “Người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ cùng rơi xuống hố”-Chúa Giê-su. Không giỏi lịch sử dân tộc thì không thể giỏi kinh điển tôn giáo được, trừ khi là loại thiên tài đặc biệt. Bạn không phải là thiên tài đặc biệt thì chớ nên bắt chước thiên tài đặc biệt. Còn lại là trường hợp bình thường và phải được vun xới kinh điển dân tộc.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng Ba năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s