Tiến sĩ kinh tế Phạm Hùng Đức tặng sách Cùng nhau để vươn xa cho triết gia Tôn Phi.

Mời các bạn mua sách Tìm hiểu về Thái Bình minh triết của triết gia Tôn Phi đã phát hành trên Amazon:

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s