Cuộc gặp gỡ giữa giáo sư Tương Lai và triết gia, nhà tư bản Tôn Phi.

Từ trái sang phải: cô giáo dạy văn Điệp Lê và ông Tôn Phi, chủ tập đoàn tư bản Charlie Sài Gòn.

Ông Tương Lai là Viện trưởng Viện Xã Hội học thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam!.

Ông mời Tôn Phi đến nhà riêng tại quận 7, Sài Gòn sáng nay.

Tôn Phi.

Hộp thư: tonphi2021@gmail.com

One comment

  1. Tôi rất hân hạnh được các anh đến chơi. Tôi ghi lại địa chỉ đã chuyển các đây 15 phút : CF2-MỸ PHÁT-PHÚ MỸ HƯNG [BLOG. C . Đối diện với Cổng trường Quốc tế Nam Sài Gòn 78 Nguyễn Đức Cảnh Anh đến thì gọi đt để tôi xuống đón.
    Tương Lai

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s