Phòng làm việc của nhà tư bản Tôn Phi.

Ông Tôn Phi trong giờ làm việc. Bản quyền ảnh: Tập đoàn Charlie.

Chuyện kể rằng, năm ấy, nhờ hai phát minh: Nhà xuất bản Sống Mới và ngành Tái chế thông tin, cậu sinh viên Tôn Phi bỗng chốc trở thành một nhà đại Tư Bản trong thời gian rất ngắn.

Mỗi ngày, có hàng trăm lượt tải sách PDF của chúng tôi. Nhà xuất bản Sống Mới được bạn bè năm châu yêu quý.

Hằng ngày nhận biết bao nhiêu thư từ của Ukraine.

Đây là phòng làm việc của nhà tư bản Tôn Phi. Anh định thuê thêm một cái vì cái này bé quá, không đủ công suất cho anh làm việc.


Xây nhà phải thuê kiến trúc sư, kỹ sư các bạn ạ. Không chọn nhà bừa bãi được đâu.

Mời các bạn mua sách Những thiên thần của Charlie để hiểu về văn hóa mới của ngành xuất bản:

Một cảnh làm việc của sếp và nhân viên trong tập đoàn xuất bản Charlie:

Góp vốn cùng tập đoàn Charlie

Donate and support us

20,00 US$

8 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s