Vì sao nhà giàu thường mua Imac cho con cái học?

Mua máy tính, gọi Tôn Phi:

0344331741

tonphi2021@gmail.com

Bạn sẽ được máy đẹp.

One comment

  1. Nhờ anh xem và chọn giúp tôi cái máy MAC (Quả Táo Apple). Máy tính đối với tôi là một nguồn sức mạnh. Thân kính, Tương Lai

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s